หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ก.ย.61 ถึงวันที่ 3 ก.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
     
วันที่ 3 กันยายน 2561 คณาจารย์ในหลักสูตรร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ (Academic collaboration) กับ Universitas Muria Kudus, Indonesia and Thaksin University, Thailand ณ ประเทศอินโดนีเชีย โดยมีอธิการบดีและคณบดี Faculty of Agriculture, Universitas Muria Kudus ร่วมหารือเรื่องการเรียนการสอนและวิจัย และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาในอนาคต