หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ก.ค.61 ถึงวันที่ 20 ก.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิเทศฝึกงานนิสิตหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์
 
     
คณาจารย์สาขาพืชศาสตร์เข้านิเทศนิสิตฝึกงานวิชาธุรเกษตรทั่วไป หลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ ที่เข้าฝึกงานที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในเครื่อ CP All สาขาเกาะพะนัง จ.สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2561