หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 22 พ.ค.61 ถึงวันที่ 29 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ปฐมนิเทศการฝึกงานด้านธุรกิจเกษตรทั่วไปของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) ร่วมกับ บริษัท CP All ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อเตรียมความพร้อมฝึกปฏิบัติงานที่ 7 Eleven (เซเว่นอีเลฟเว่น) ในภาคฤดูร้อน เป็นเวลา 2 เดือน