หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ค.61 ถึงวันที่ 24 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดการสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2560
 
     

15 พฤษภาคม 2561  ตรวจสอบเอกสารในระบบ

16 พฤษภาคม 2561  ส่งร่างรายงานวิจัยวิจัย ผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินจากสถานประกอบการ

18 พฤษภาคม 2561  นำเสนอผลงานวิจัยและผลการปฏิบัติงาน

    09.00-10.00 น. นำเสนอผลงานวิจัย ผลการปฏิบัติงาน

    สถานที่ อาคารปฏิบัติการด้านการเกษตร 101

22 พฤษภาคม 2561  นำเสนอผลงานวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย

23 พฤษภาคม 2561  ปัจฉิมสหกิจศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
25 พฤษภาคม 2561 ส่งรายงานวิจัยวิจัย ผลการปฏิบัติงาน ฉบับสมบูรณ์