หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 เม.ย.61 ถึงวันที่ 19 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศสมัครสอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์
 
     

แจ้งนิสิตที่ยังไม่สอบวัดทักษะทางคอมพิวเตอร์ ตอนนี้สำนักคอมพิวเตอร์เปิดรับสมัครสอบแล้ว ให้นิสิตเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://cst.tsu.ac.th/