หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 เม.ย.61 ถึงวันที่ 7 พ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติ
 
     
กิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นานาชาติ เรื่อง "เทคโนชีวภาพการขยายพันธุ์พืชและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว" สำหรับนิสิตหลักสูตร วท.บ. เกษตรศาสตร์ และ หลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ โดยมี Professor Dr. Seiji Takeda จาก Kyoto Prefectural University ประเทศญี่ปุ่น มาบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน ถึง วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๑