ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์



  กลับหน้าหลัก
Agri-Relationship of Asian Universities Network
ข้าวสังข์หยด สร้างมูลค่าด้วยระบบอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัยสู่แบรนด์ MANORA (มโนราห์) ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาพารา เรื่อง Advanced physiology in rubber production โดย Dr. Regis Lacote
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาพารา เรื่อง Rubber Farm Structures and Income Generation Strategies โดย Dr. Bénédicte CHAMBON, CIRAD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณา
คัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนิสิตใหม่คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการ SEEDS FOR START (เตรียมความพร้อมก่อนเรียน) และโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


หน้าที่ :