มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป] คลังความรู้ ประจำเดือนมีนาคม
[ทั่วไป] คลังความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
[ทั่วไป] รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
คลังความรู้
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการ YOUNG SMART TCD
ทุนการศึกษา
การรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม " English For Fun "
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
รับสมัครทุนการศึกษา ประจำปี 2562
ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ระดับอุดมศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ประกาศรับสมัครนิสิต ชั้นปีที่ 2-4 เข้าร่วมโครงการ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกาศการจองหอพักนิสิต ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562
กำหนดวันพิมพ์รายชื่อนิสิตเข้าสอบ (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง)
ประกาศสอนชดเชย เนื่องในวันหยุดราชการเพิ่มกรณีพิเศษ
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตสำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562
ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต และรายงานตัวเข้าหอพัก สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ณ วิทยาเขตพัทลุง ปีการศึกษา 2562


หน้าที่ :