ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
[ทั่วไป] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนกรกฎาคม
[ทั่วไป] คณาจารย์ รางวัลผลงานวิจัยเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] นิสิตสาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
[ทั่วไป] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนมิถุนายน
[ทั่วไป] บทความ คลังความรู้ประจำเดือนพฤษภาคม
[รับสมัครนิสิตใหม่] เปิดรับนิสิต TCAS รอบ 5
[นิสิตใหม่] ประกาศกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรับเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563
[นิสิต] ประกาศ เรื่องกำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
[ทั่วไป] คลังความรู้ ประจำเดือนเมษายน
[นิสิต] ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ภาคฤดูร้อน
[ทั่วไป] รางวัลการประกวดโครงงานสหกิจ ประจำปีการศึกษา 2562
[ทั่วไป] คลังความรู้ ประจำเดือนมีนาคม
[ทั่วไป] คลังความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
[ทั่วไป] รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2
คลังความรู้
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ โครงการ YOUNG SMART TCD
ทุนการศึกษา
การรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม " English For Fun "
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ


หน้าที่ :