ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ปัจฉิมนิเทศ ราชพฤกษ์ช่อที่15
กิจกรรมการประกวดแพะ​ในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่​
ศึกษาดูงาน นิสิตชั้นปีที่ 1
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
พีธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และต้อนรับเปิดเทอม
นิสิตสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน ศึกษาดูงานเกษตร มทร.ศรีวิชัย ประจำปี 2562
ลงพื้นที่ สาขาเกษตรศาสตร์
โครงการ Agri-Relationship between Universitie Malaysia Sabah (UMS) and Thaksin University (TSU) November 1 - 14 , 2018
โครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที่ 35
โครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานิสิต
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ SEEDS FOR START 2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Graduate School of Life and Environmental Science,Kyoto Prefectural University,Japan
โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (ํYoung agricutural scientist camp)
โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 -พ.ศ.2563
โครงการ FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017
กิจกรรม สาธิตการทำไก่ฝอยกรอบ การทำลูกประคบโคชน-ไก่ชน การทำพิมเสนน้ำ และทดสอบความชอบของผู้บริโภค ต่อเนื้อไก่แปรรูป ข้าวมันไก่กะทงและข้าวมันไก่บ้าน


หน้าที่ :