มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
โครงการ Agri-Relationship between Universitie Malaysia Sabah (UMS) and Thaksin University (TSU) November 1 - 14 , 2018
โครงการมอบเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560
ประมวลภาพงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครังที่ 35
โครงการราชพฤกษ์รักครู ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนานิสิต
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการ SEEDS FOR START 2017
กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Graduate School of Life and Environmental Science,Kyoto Prefectural University,Japan
โครงการค่ายนักวิทยาศาสตร์เกษตร ครั้งที่ 15 (ํYoung agricutural scientist camp)
โครงการทบทวนการจัดทำแผนกลยุทธ์ พ.ศ.2559 -พ.ศ.2563
โครงการ FoSTAT – Nestlé Quiz Bowl 2017
กิจกรรม สาธิตการทำไก่ฝอยกรอบ การทำลูกประคบโคชน-ไก่ชน การทำพิมเสนน้ำ และทดสอบความชอบของผู้บริโภค ต่อเนื้อไก่แปรรูป ข้าวมันไก่กะทงและข้าวมันไก่บ้าน
โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15
โครงการ THE MASK BYE SENIOR 2016
พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่าง คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กับ สหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด
โครงการคณะพบปะผู้ปกครองนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
งานปัจฉิมนิเทศนิสิต ประจำปีการศึกษา 2559
ประมวลภาพงานพระราชขทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2558
โครงการ Cowboys & Cowgirls 2017
พิธีมอบเสื้อวิชาชีพคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน


หน้าที่ :