มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ข่าวประชาสัมพันธ์  กลับหน้าหลัก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 10 อัตรา
ขอเชิญนิสิตประเมินการเรียนการสอนในระบบประเมินการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2561
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบ 2
ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 มูลนิธิทิศโก้ เพื่อการกุศล (TISCO FOUNDATION)
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (SMART FARMER) ประจาปีการศึกษา 2561
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดวันเวลา และขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงิน สำหรับนิสิตปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
การจำหน่ายโครงเคร่าฝ้าเพดานและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ของเก่า)
ศูนย์ภาษา เชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication)
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
ขอให้ส่งนิสิต/ นักศึกษาเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติในโครงการ“คนดีศรีเกษตร”
Agri-Relationship of Asian Universities Network
ข้าวสังข์หยด สร้างมูลค่าด้วยระบบอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัยสู่แบรนด์ MANORA (มโนราห์) ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาพารา เรื่อง Advanced physiology in rubber production โดย Dr. Regis Lacote
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนการสอนรายวิชาพารา เรื่อง Rubber Farm Structures and Income Generation Strategies โดย Dr. Bénédicte CHAMBON, CIRAD
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ขอเชิญชวนนิสิตส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนต์โฆษณา
คัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง เสนอประวัติและผลงานพิจารณารางวัลยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2559


หน้าที่ :