คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
ภารกิจคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ภารกิจรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ภารกิจรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและพัฒนานิสิต
ภารกิจหัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
ภารกิจหัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กลับหน้าหลัก