คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ภาษาไทย l ENGLISH

มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
ภารกิจคณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
ภารกิจรองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและพัฒนานิสิต
ภารกิจรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ภารกิจหัวหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
 
ภารกิจรองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กลับหน้าหลัก