คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
คณะผู้บริหาร/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
อาจารย์สาขาวิชาพืชศาสตาร์
อาจารย์สาขาวิชาสัตวศาสตร์
บุคลากรสำนักงานคณะ
บุคลากรห้องปฏิบัติการกลาง
บุคลากรประจำฟาร์มคณะ
 
บุคลากรห้องปฏิบัติการกลาง กลับหน้าหลัก

                                            

                                                   


                                                    

                                                                              

                 นายยุทธนา เอียดน้อย                                        
                         นักวิชาชีพ                                                   
โทร: 3201 E-mail: pandakung37@gmail.com       

 
                                                    
                  
                                                นางสาวรัชนก อ่อนแสง
                                                 ผู้ปฏิบัติงานบริการ
                                                โทร: 3402 E-mail:-