ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.63 ถึงวันที่ 19 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ปัจฉิมนิเทศ ราชพฤกษ์ช่อที่15
 
     

- ปัจฉิมนิเทศ ราชพฤกษ์ช่อที่15 -

ในวันที่ 4 มีนาคม 2563

คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

ณ ห้อง MF2200 อาคารเรียนรวม

 

โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ จาก คุณชัยยงค์ คชพันธ์
เจ้าของธุรกิจเห็ดทอดนาโหนดและเครื่องดื่มจากข้าวสังข์หยด Delong ในหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจเกษตรอัจฉริยะในยุค Thailand 4.0 "
 

พร้อมทั้ง คณบดีกล่าวให้โอวาสและมอบของที่ระลึกให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมดี ๆ การแนะแนวอาชีพและรับสมัครงานโดย บริษัท ฟาร์มเมช ภาคใต้ จำกัด

และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ อบรมการแต่งหน้า โดย บริษัท vj exclusive
ในเทรน Smart working (ผู้นำยุคใหม่ทันสมัย) และ Confident & beauty (สาวมั่นใจในสไตส์ของตัวเอง)

และสุดท้ายมีการผูกข้อมูลให้แก่นิสิตจากคณจารย์และบุคลากรของคณะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 นี้