ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มี.ค.63 ถึงวันที่ 19 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
กิจกรรมการประกวดแพะ​ในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่​
 
     

ในวันที่​ 26​ กุมภาพันธ์ 2563
นิสิตสาขาสัตวศาสตร์ชั้นปีที่​3 เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแพะ​ในงานเกษตรแฟร์ จังหวัดกระบี่​

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในวิชาระบบการผลิตและการจัดการแพะและแกะ​

ทำให้นิสิตได้รู้จักแพะพันธุ์ต่างๆ​รวมทั้งได้เรียนรู้ขั้นตอนในการประกวดแพะและยังเป็นกิจกรรมบริการวิชาการอีกด้วย