ข่าวฝึกอบรม/บริการวิชาการ
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 17 ก.พ.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผลงานวิชาการ
 
     ผลงานวิชาการ

"เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลมะนาว"

Postharvest Technology of Lime Fruit


โดย ผศ.ดร.สมัคร แก้วสุกแสง
>>> ดาวน์โหลดเล่มหนังสือ <<<