ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.62 ถึงวันที่ 26 ต.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
 
     

การซ้อมใหญ่
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2560
ในวันที่ 26 กันยายน 2562
บัณฑิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน