ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.62 ถึงวันที่ 17 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
     

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  "R2M-TSU Pre-Camp & Train the Trainer"
ภายใต้โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M)
ระดับมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ ห้อง IT301 อาคารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่เตรียมตัวเข้าสู่ Startup มืออาชีพ
ให้กับอาจารย์ ทีมพี่เลี้ยง และนิสิตทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก 
และทีมนิสิตที่มีความประสงค์เข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันประกวดชิงรางวัล ระดับภูมิภาค/ ระดับประเทศ

สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติม : ได้ที่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน