ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 11 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และต้อนรับเปิดเทอม
 
     
ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ในเวลา 18.30 เป็นต้นไป คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
ได้จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และต้อนรับเปิดเทอม ณ ลานใต้อาคารเทคโนฯ
โดยมี  คณาจารย์  บุคลากร และนิสิต ของคณะ ฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน ทั้งนิสิต คณาจารย์ และ บุคลากร ได้มีการร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน
ทั้งนี้ นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
ได้เตรียมการแสดงเพื่อทำการแสดงให้แก่ คณาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ ได้ร่วมรับชม 
นอกจากนี้ ทางนิสิตรุ่นพี่ก็ได้มีกิจกรรมสันทนาการแก่รุ่นน้อง  โดยบรรยายกาศเต็มไปด้วยความเป็นการเองและความสนุกสนานของการ
" สานสัมพันธ์เทคโน ฯ "