ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 พ.ค.62 ถึงวันที่ 28 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เปิดให้ใช้พื้นที่เพื่อร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้า ในงานเกษตรแฟร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง