ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 เม.ย.62 ถึงวันที่ 2 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เรื่อง การจองหอพักนิสิตชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2562