ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กำหนดวันพิมพ์รายชื่อนิสิตเข้าสอบ (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง)
 
     
กำหนดวันพิมพ์รายชื่อนิสิตเข้าสอบ (เฉพาะวิทยาเขตพัทลุง)
อาจารย์และเจ้าหน้าที่สามารถพิมพ์รายชื่อนิสิตเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา  13.00 น เป็นต้นไป