ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.พ.62 ถึงวันที่ 30 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562
 
     


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ


สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1X5-ieDaa_IkG9skGSs8IpSDWV_NiEFgo/view?usp=sharing