ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.61 ถึงวันที่ 20 ก.พ.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560
 
     
            ขอให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อ และจดจำลำดับที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของตนเอง กรณีบัณฑิตที่มีการเปลี่ยนยศ ให้ส่งคำสั่งแต่งตั้งถึงงานทะเบียนฯ วิทยาเขตพัทลุง โทรสาร 074-673206 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

การแจ้งเปลี่ยนแปลงยศ จะเปลี่ยนให้เฉพาะการอ่านรายชื่อในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น

>>>รายชื่อ