ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 พ.ย.60 ถึงวันที่ 31 ม.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 มูลนิธิทิศโก้ เพื่อการกุศล (TISCO FOUNDATION)
 
     
          ตามที่มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้รับบริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีนั้น มูลนิธิขอส่งระเบียบและแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2561 ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาได้ดำเนินการตามระเบียบที่ส่งมา ซึ่งมูลนิธิจะเปิดให้สมัครขอรับทุนในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 31 มกราคม 2561 เท่านั้น

>>>ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!