ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 พ.ย.60 ถึงวันที่ 30 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (SMART FARMER) ประจาปีการศึกษา 2561
 
     
       
     
    มหาวิทยาลัยทักษิณประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ (SMART FARMER) ประจาปีการศึกษา 2561 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ดูรายละเอียดได้ที่ 
--->ดาวน์โหลดเอกสาร

ช่องทางการโอนเงินค่าสมัคร 


ส่งหลักฐานการโอนเงินผ่านทางแชทข้อความ
www.facebook.com/TechnologyCommunityDevelopment/
(ระบุชื่อ- นามสกุล สาขาที่สมัคร)

สมัครออนไลน์ได้ที่   >>> https://goo.gl/forms/ISwhwGfMCP2knCfl2