ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 ต.ค.60 ถึงวันที่ 10 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจำหน่ายโครงเคร่าฝ้าเพดานและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ของเก่า)
 
     
             
           ด้วยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความ ประสงค์จะดำเนินการจำหน่ายโครงเคร่าฝ้าเพดานและท่อร้อยสายไฟฟ้า (ของเก่า) โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การจำหน่ายดังไฟล์แนบดังนี้

>>>คลิกดูรายละเอียด