ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.60 ถึงวันที่ 25 พ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศูนย์ภาษา เชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication)
 
     

ศูนย์ภาษา จัดโครงการ TOEIC (Test of English for International Communication) สำหรับนิสิต บุคลากรและบุคคลทั่วไป (ครั้งที่ 1/2560) เพื่อประเมินสมรรถนะ ความสามารถ และทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานของนิสิตหลังจบการศึกษาและของบุคคลทั่วไป 


กำหนดสมัครสอบ :  5-30 ตุลาคม 2560

กำหนดสอบ : 25 พฤศจิกายน 2560

ผู้สนใจ : สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โทรศัพท์ 0 7431 7600 ต่อ 7702