ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 10 ต.ค.60 ถึงวันที่ 31 ต.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio
 
     มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio


- โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษ : รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม 2560
- โครงการส่งเสริมนักเรียนในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ : รับสมัครระหว่างวันที่ 9-31 ตุลาคม 2560

ผู้สนใจ : ตรวจสอบรายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่ www2.tsu.ac.th/org/student