ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 มิ.ย.60 ถึงวันที่ 15 ก.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรม สาธิตการทำไก่ฝอยกรอบ การทำลูกประคบโคชน-ไก่ชน การทำพิมเสนน้ำ และทดสอบความชอบของผู้บริโภค ต่อเนื้อไก่แปรรูป ข้าวมันไก่กะทงและข้าวมันไก่บ้าน
 
     
     วันที่17-18 มิถุนายน 2560 สาขาสัตว์ศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ร่วมกับสาขาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรม สาธิตการทำไก่ฝอยกรอบ การทำลูกประคบโคชน-ไก่ชน การทำพิมเสนน้ำ และทดสอบความชอบของผู้บริโภค ต่อเนื้อไก่แปรรูป ข้าวมันไก่กะทงและข้าวมันไก่บ้าน ณ งานกาชาดพัทลุง อ.เมือง จังหวัดพัทลุง  ทั้งนี้สาขาวิชาจะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินทุกท่านไปพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว ให้มีตรงกับความต้องการผู้บริโภค และการใช้สมุนไพรในชีวิตประจำวันต่อไป