ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 พ.ค.60 ถึงวันที่ 24 มิ.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ THE MASK BYE SENIOR 2016
 
     
       เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 สโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ได้จัดโครงการ THE MASK BYE SENIOR 2016 ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่จะสำเร็จการศึกษาและเพื่อพบปะคณาจารย์ได้กล่าวให้โอวาทชี้แนะแนวทางการออกสู่ตลาดงานภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป