ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 มี.ค.60 ถึงวันที่ 30 เม.ย.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ข้าวสังข์หยด สร้างมูลค่าด้วยระบบอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัยสู่แบรนด์ MANORA (มโนราห์) ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว
 
     
         ข้าวสังข์หยด สร้างมูลค่าด้วยระบบอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัยสู่แบรนด์ MANORA (มโนราห์) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำนาในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งดีต่อตัวเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 084-1232268 หรือhttps://www.facebook.com/ManoraRice/
ติดตามอ่านรายละเอียดข่าวได้ที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 #MANORARICE