รางวัลเชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
 
     


คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนขอแสดงความยินดี กับ
ผศ.ดร.สรพงค์ เบญจศรี
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง
ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2559
ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ