รางวัลเชิดชูเกียรติ
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.60 ถึงวันที่ 31 มี.ค.60
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
 
     คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนขอแสดงความยินดี กับ
รศ.ดร.สรรพสิทธิ์ กล่อมเกล้า
เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ตัวอย่าง
ด้านการเรียนการสอน ประจำปี พ.ศ. 2559
ระดับส่วนงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ