มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
เรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์
Young Agricutural Scientist Camp ครั้งที่ 17
โครงการเเข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่2
ลงพื้นที่ สำรวจไฟไหม้ป่าพรุ
ลงพื้นที่สำรวจไฟไหม้ป่าพรุ
ขอแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ
Present การฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่4
ลงพื้นที่ ตำบล ตะโหมด
เตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3
พ.ร.บ.​ ป่าชุมชน คุ้มครองป่าพรุควนเคร็ง
นิสิต ชั้นปีที่ 2 ลงศึกษางาน เกษตรแห่งชาติ
ศึกษาดูงานนิสิต ชั้นปีที่ 3
ทักษะการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาไทย ที่งานเกษตรแห่งชาติ62
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา
งานพิธีมอบเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561
นิสิตที่ได้รับ รางวัลแข่งขัน 4 จอบครั้งที่ 36
บรรยากาศงาน 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 36
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกท่าน
4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34


หน้าที่ :