หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร
ปรัชญาหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรใหม่ 2556
โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง 2562
ค่าคาดหวังการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2556
ค่าคาดหวังการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ 2562
รับรองหลักสูตร
 
กลับหน้าหลัก