หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา l พัทลุง
 
 
ATCDstudio
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 
สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กลับหน้าหลัก


 

 ชื่อผู้จัดรายการ

ลิ้งค์

 พี่หนึ่งมากับพระ     เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่

 จ๊ะจ๋า                  เรื่อง การเลี้ยงสุกร

 หมูแอม               เรื่อง เกษตรผสมผสาน

 รถเบนซ์              เรื่อง เกษตรธรรมชาติ

 นิดหน่อย             เรื่อง ผึ้งโพรงไทย

 

 พี่เจมหอยสังข์       เรื่อง เกษตรคนเมือง

 

 พี่แสน                เรื่อง วนเกษตร

 ท่านขุน               เรื่อง ประโยชน์ของไผ่

 

ซีซี่                    เรื่อง พืชแซมยาง

ผีแดง                เรื่อง พิธีปืนเขาบวชป่าต้นน้ำ