หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 ส.ค.62 ถึงวันที่ 18 ก.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการเเข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่2
 
     
โครงการแข่งขันพูดส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ ห้อง MF 3200 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง