หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.62 ถึงวันที่ 27 เม.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3
 
     
หลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเเละพัฒนาชุมชน
 


เตรียมความพร้อมในการฝึกงานของนิสิตชั้นปีที่ 3

ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00-10.30น. ห้อง sc2218

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TechnologyCommunityDevelopment/posts/998304043709288