หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 2 มี.ค.62 ถึงวันที่ 2 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิต ชั้นปีที่ 2 ลงศึกษางาน เกษตรแห่งชาติ
 
     
งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 


Facebook :
งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562