หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 มี.ค.62 ถึงวันที่ 1 มี.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานนิสิต ชั้นปีที่ 3
 
     
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

นิสิตชั้นปีที่ 3 มาศึกษาดูงาน ณ ไร่วานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต  นิสิตเรียนรู้การทำการเกษตรเชิงท่องเที่ยว นิสิตเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินการแปรรูปน้ำนมข้าวโพด การปลูกข้าวนาปรัง การเลี้ยงควายเผือก และไถนาด้วยตนเอง


 
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ได้พานิสิตไปศึกษาเรียนรู้วิสาหกิจเครือข่ายการท่องเที่ยว (Aoluk Community Based Tourism Network)ชุมชนเชิงนิเวศอ่าวลึก เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เป็นการสร้างเเรงบรรดาลใจในการทำงานในอนาคต นิสิตเรียนรู้การรวมกลุ่ม Home stay การใช้ทรัพยากรมาพัฒนาสู่สากล think locally go globally...

**ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานเเห่งชาติหมู่เกาะลันตา จิตอาสาช่วยเก็บขยะบริเวณริมชายหาด**
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
 
หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
พานิสิตเรียนรู้การทำการเกษตรทฤษฏีใหม่  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่