หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : นิสิตที่ได้รับ รางวัลแข่งขัน 4 จอบครั้งที่ 36
 
     

♦ รางวัลเหรียญทอง ทักษะโครงงานทางการเกษตร 

   1. น.ส.กรรณิกา คงภักดี
2. น.ส.นุชจิรา เหมโก
          3. น.ส.รัตนาวดี รัตนกาญจน์ 


♦ รางวัลเหรียญทอง ทักษะบรรจุพันธุ์ลูกปลา ♦

       1. น.ส.กนกวรรณ ขุนฤทธิ์
2. นายอรุณ แก้วมณี
   3. นายอัศนี ชอบหวาน♦ รางวัลเหรียญเงิน ทักษะพูดส่งเสริมทางการเกษตร 

นายสหรัฐ คล้ายประสิทธิ์ รางวัลเหรียญเงิน♦ ทักษะผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการเกษตร 

  1. น.ส.ขวัญใจ อ่อซ้าย
2. น.ส.สิริยา คงจันทร์