สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สัตวศาสตร์อาสา
 
     
โครงการสัตวศาสตร์อาสา ออกค่าย ณ. โรงเรียนบ้านคลองไคร ต.คลองพล อ. คลองท่อม จ.กระบี่ วันที่ 6 - 8 กันยายน 2562