คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
มหาวิทยาลัยทักษิณ l  วิทยาเขตพัทลุง
0 0 0 0
   การขอตำแหน่งทางวิชาการ
การประเมินการสอน
การเสนอผลงานทางวิชาการ
 
ข้าวสังข์หยด สร้างมูลค่าด้วยระบบอินทรีย์ แปรรูปผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ทันสมัยสู่แบรนด์ MANORA (มโนราห์)...
แจ้งรหัสผ่านการเข้าใช้งานโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ English Discoveries Online ...
ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งแนวคิดการจัดงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 เข้าป...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 สอบสัมภาษณ์ ว...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพิ่มเติม...
ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรพัฒนานิสิตนอกชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559...
การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 วิธีพิเศษ โครงการเกษตรพันธุ์ใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560...
More...     
    ไม่มีข่าวใหม่
More...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
More...     
 
0

      มีนาคม 2560      
       
อาพฤ
262728 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 2930 311