สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
     
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารสัมนาคารมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   หลังจากเสร็จสิ้นโครงการผู้ปกครองและคณาจารย์ได้เก็บภาพเป็นที่ระลึก